Veel gestelde vragen en antwoorden

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert in nauwe samenwerking met gemeente Utrecht van begin maart  tot en met eind mei 2021 een grootschalig online jongerenonderzoek uit. Dit onderzoek gaat onder andere over gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. Uiteraard is er in het onderzoek ook aandacht voor de impact van de coronapandemie. Opdrachtgevers van dit onderzoek zijn de 26 gemeenten in de provincie Utrecht.

1. Q: Wat is het jongerenonderzoek (16 t/m 25 jaar)?

A:. Het jongerenonderzoek is een online vragenlijstonderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren van 16 tot en met 25 jaar in de regio Utrecht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door GGD regio Utrecht in samenwerking met Volksgezondheid gemeente Utrecht, in opdracht van de 26 gemeenten in de regio Utrecht.

2. Q: Waarom een jongerenonderzoek 16 t/m 25 jaar?

A: Gemeenten hebben in toenemende mate behoefte aan (gezondheids)informatie over adolescenten en jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar. Deze doelgroep kan met de huidige monitoringsstructuur niet goed in kaart worden gebracht, terwijl het wel een levensfase betreft waarin van alles gebeurt. Bovendien zijn gemeenten op een aantal beleidsterreinen zeer actief voor deze leeftijdsgroep (bijvoorbeeld scholing, arbeid, horeca, sportfaciliteiten en zorg). Met de informatie uit dit onderzoek kunnen gemeenten hun beleid beter afstemmen op de doelgroep.

3. Q: Wie voert het jongerenonderzoek uit?

A: GGD regio Utrecht voert dit onderzoek uit samen met Volksgezondheid gemeente Utrecht.

4. Q: Mag ik meedoen aan het jongerenonderzoek?

A: Iedereen van 16 tot en met 25 jaar die in één van de 26 gemeenten in regio Utrecht woont kan mee doen aan het onderzoek. In het kaartje hieronder zie je om welke gemeenten het gaat. 

5. Q: Hoe kan ik meedoen aan het jongerenonderzoek?

A: Meedoen is heel simpel. Ga in de periode begin maart tot en met eind mei 2021 naar: jongerenonderzoek.ggdru.nl

6. Q: Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen aan de het onderzoek?

A: Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de gezondheid en leefstijl van alle jongeren tussen de 16 en 25 jaar is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Wanneer er te weinig jongeren meedoen dan ontbreken gegevens en dat kan leiden tot een vertekening van de resultaten. Dan kunnen er geen conclusies worden getrokken over alle jongeren in de regio Utrecht.

7. Q: Waar gaat de vragenlijst over?

A: In de vragenlijst komen een heleboel verschillende onderwerpen aan bod, zoals: leefstijl, gezondheid en welzijn (geluk, weerbaarheid), middelengebruik (roken, alcohol, drugs), seksualiteit (veilig vrijen en SOA), financiën (ervaren financiële situatie), sociale omgeving (mantelzorg, gamen) en een aantal achtergrondgegevens (leeftijd, geslacht, 4 cijfers postcode, thuissituatie, opleiding, werk).

8. Q: Waarom worden er zoveel vragen gesteld?

A: In de vragenlijst worden veel verschillende vragen gesteld, omdat er veel verschillende factoren van invloed zijn op gezondheid en welzijn van jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Door deze informatie kan worden gekeken welke gezondheidsproblemen, risicofactoren of risicogroepen bij jongeren 16 t/m 25 jaar extra aandacht nodig hebben.

9. Q: Hebben minderjarige jongeren toestemming nodig van hun ouders om mee te doen?

A: Nee, vanaf 16 jaar mag je zelf beslissen of je meedoet aan een onderzoek.

10. Q: Moet ik nog ergens toestemming geven dat jullie mijn gegevens mogen verwerken?

A: Door het invullen van de vragenlijst geef je toestemming dat wij jouw ingevulde gegevens mogen gebruiken voor ons onderzoek. Het opslaan en het gebruik van deze gegevens voldoen uiteraard aan de wettelijke regels (AVG). De resultaten in de rapportages zullen nooit te herleiden zijn naar de individuele personen die de vragenlijst hebben ingevuld.

11. Q: Wat heb ik er aan om deel te nemen aan het jongerenonderzoek

A: Door het invullen van de vragenlijst help je de gemeente en regio waarin je woont. Je geeft immers informatie die voor gemeenten en de regio van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Op termijn profiteer je daar dus zelf van!
Ook maak je kans op het winnen van prijzen: winkans 1 op 15 op een bol.com cadeaukaart van €10 en onder de totale groep deelnemers worden 3 jbl speakers verloot. Bij deze verloting houden we ons aan de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.

12. Q: Worden er ook persoonsgegevens gevraagd?

A: Het invullen van de vragenlijst is anoniem. Je naam of adres wordt niet gevraagd. Het is dus niet te achterhalen wie de vragenlijst heeft ingevuld. Alleen het invullen van je leeftijd, geslacht en vier cijfers van je postcode is verplicht, zodat we rapportages voor gemeenten kunnen maken en de deelnemers kunnen beschrijven.

Om kans te maken op prijzen en als je vaker mee wilt doen aan een onderzoek van de GGD moet je wel je e-mailadres achterlaten. Deze bewaren we apart van de vragenlijst. De mailadressen voor de prijzen worden vernietigd na afloop van de prijsuitreikingen.

13. Q: Waar kan je naar toe met vragen over de onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen?

A: Als je vragen hebt over één van de onderwerpen die aan bod is gekomen in de vragenlijst kun je voor meer informatie kijken op www.jouwggd.nl. Via deze website kun je ook (anoniem) chatten met een arts of verpleegkundige. Je kunt ook altijd bij je huisarts terecht met vragen. Aan het einde van de vragenlijst krijgen jongeren tips voor het versterken van hun mentale gezondheid, in de vorm van linkjes naar sites die hierbij kunnen ondersteunen.

Share This

Wil je dit delen?! Dat helpt énorm, dank je wel

Deel deze vragenlijst met anderen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar oud die wonen in regio Utrecht èn vraag: 'Hoe gaat het met jou?!'

Wil je dit delen?! Dat helpt énorm, dank je wel!

Deel deze vragenlijst met anderen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar oud die wonen in regio Utrecht èn vraag: 'Hoe gaat het met jou?!'